สำหรับตัวเลือกในการจัดทำเว็บไซต์อีก 1 ข้อคือ wordpress หรือเรียกกัน WP ซึ่งเป็นระบบ CMS ฟรีตัวหนึ่งที่ใช้งานค่อนข้างที่จะดีมากเหมาะสมสำหรับการจัดทำเว็บไซต์เป็นอย่างมาก